پسته اکبری

پسته اکبری Super Long و خواص پسته

میوه پسته اکبری :

نوک پوست سبز متوسط ، رنگ پوست سبز در هنگام رسیدن میوه قرمز ، وزن تر میوه با پوست سبز ۴۱/۴۸گرم(زیاد) و نیز وزن تر پوست بدون پوست سبز ۸۰/۲۹گرم (زیاد)، وزن خشک پسته ۴۵/۱ گرم (زیاد)، وزن پوست سبز۳/۱۹ گرم(بیشترین وزن پوست سبز در میان ارقام)، طول پسته خشک ۱۲/۲۲میلیمتر (زیاد)، عرض پسته خشک ۶۱/۱۲ میلیمتر (زیاد)، موقعیت شکاف خودن پوست استخوانی در قسمت شکمی و پشتی مساوی است. شکل پسته مستطیلی کشیده است. درجه خندانی پوست استخوانی زیاد (۰۲/۳میلیمتر) ، وزن خشک مغز ۷۵/۰ گرم (زیاد)، درصد وزنی پسته خشک به پسته تر با پوست سبز ۳/۴۶%، بافت پوست سبز نرم و آبدار، رنگ رویی مغز بنفش قهوه ای ، رنگ زمینه مغز زردروشن، رسیدگی میوه از نوک شروع می شود، رنگ پوست استخوانی کرم تیره است.

خصوصیات درخت پسته اکبری :

این رقم دارای قدرت رشد متوسط و عادت رشد گسترده می باشد. ارتفاع درخت ۲۹۷سانتیمتر (ارتفاع متوسط) و عرض تاج درخت۳۸۰ سانتیمتر (عرض زیاد) است.

گلدهی پسته اکبری :

شروع گلدهی این رقم ۲۱ فروردین ماه (دیرگل)و مرحله پایان گلدهی آن ۲۶ فروردین ودارای طول دوره گلدهی ۱۱ روز است.

 خصوصیات برگ پسته اکبری : 

درصد برگهای ساده ۱۴/۸% (کم)، درصد برگهای سه برگچه ای۴۳ % (متوسط)،در صد برگهای چهار بر گچه ای ۸/۱۲%( زیاد ) درصد برگهای پنج برگچه ای۳۶ % (زیاد)، این رقم دارای طول برگ۴/۱۵۸ میلی متر (متوسط)، عرض برگ ۴/۱۴۱ میلیمتر (کم)، طول برگچه انتهایی۵۷/۸۹ میلیمتر (متوسط)، عرض برگچه انتهایی۶۵/۴۸ میلیمتر (کم)، طول دمبرگ۱/۵۰ میلیمتر (بلند)است. اندازه برگچه انتهایی نسبت به برگچه های جانبی بزرگتر بوده، شکل برگچه انتهایی، نیزه ای پهن می باشد.

جوانه گل پسته اکبری :

طول جوانه گل در این رقم میلیمتر (کم)، شکل جوانه گل کروی می باشد.

خوشه میوه پسته اکبری :

این رقم دارای طول خوشه میوه ۸۵/۹ سانتیمتر (کم) و عرض خوشه میوه ۴/۷ سانتیمتر (کم)، قطر دم خوشه۳۸/۵ میلیمتر (کم)، تعداد انشعابات اولیه بطور متوسط ۶/۱۱ عدد (متوسط) تعداد انشعابات ثانویه روی اولین انشعاب اولیه ۶/۱عدد (کم)، می باشد.خوشه آن متوسط و دارای وزن خوشه میوه تر۵۱/۶۰ گرم (کم)، وزن پسته خشک هر خوشه ۱۵/۴۷ گرم ()، دارای بیشترین تعداد پسته خندان (۲۹/۳۴عدد)، درصد پسته های خندان۸/۸۱ %( زیاد)، درصد پسته های دهن بسته با مغز کامل۵/۷ % (کم)، درصد پسته های پوک با پوست۶/۹% (کم)می باشد.این رقم دارای پسته های درشت باانس خندان۲۰ (کم) است.

میوه دهی:

تاریخ شروع رشد سریع جنین در این رقم ۱۰ تیرماه و زمان رسیدن میوه های آن ۳۱شهریور ماه می باشد (دیر رس).

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *