پسته فندقی بهترین پسته

پسته فندقی

خصوصیات درخت پسته فندقی :

این رقم دارای قدرت رشد متوسط و عادت رشد گسترده می باشد. ارتفاع درخت ۵/۳۰۸ سانتیمتر (متوسط) و عرض تاج درخت ۳۸۰ سانتیمتر (دارای بیشترین عرض در بین رقمها) است. این رقم مهمترین رقم کاشته شده در استان کرمان بوده و ۵۵ تا ۶۰% کل باغات پسته استان را به خود اختصاص داده است.

گلدهی پسته فندقی :

 شروع گلدهی در این رقم ۱۳ فروردین ماه (متوسط گل)، مرحله پایان گلدهی ۲۰ فروردین ودارای طول دوره گلدهی ۱۱ روز است.

خصوصیات برگ پسته فندقی :

درصد برگهای سه برگچه ای ۶/۵۴% (متوسط) و درصد برگهای پنج برگچه ای ۲/۳۹% (زیاد) است. طول برگ ۳/۱۶۲ میلی متر (متوسط) عرض برگ ۴/۱۴۳میلیمتر (کم)، طول برگچه انتهایی ۶/۸۲ میلیمتر (متوسط)، عرض برگچه انتهایی ۸/۴۵ میلیمتر (کم)، رنگ برگ سبز روشن و شکل برگچه انتهایی بیضی پهن بوده و طول دمبرگ ۵/۴۶ میلیمتر (بلند) است.

جوانه گل پسته فندقی :

شکل جوانه گل در این رقم مخروطی کشیده می باشد.

خوشه میوه پسته فندقی

طول خوشه میوه ۴/۱۳سانتیمتر (بلند) و عرض خوشه میوه ۹/۱۰ سانتیمتر (متوسط)، قطر دم خوشه ۴/۸ میلیمتر (متوسط)، تعداد انشعابات اولیه ۱۲ عدد (متوسط)، تعداد انشعابات ثانویه روی اولین انشعاب اولیه ۱/۱ عدد (خیلی کم)، خوشه تنک، وزن خوشه تر ۳/۵۳ گرم (کم)، تعداد پسته های خوشه ۷/۲۰ (کم)، وزن پسته خشک هر خوشه ۴۵/۲۱ گرم (کم)، درصد پسته های خندان ۹/۷۳% (خیلی زیاد)، درصد پسته های دهن بسته با مغز کامل ۴/۱۸% (زیاد)، بدون پسته های نیمه مغز، درصد پسته های پوک با پوست ۷/۷% (خیلی کم). دارای انس خندان ۵۸/۲۷ (تقریباً زیاد) و انس مخلوط ۹۸/۲۸ (متوسط)است.

میوه دهی پسته فندقی :

تاریخ شروع رشد سریع جنین دراین رقم ۲۵ خرداد و زمان رسیدن میوه های آن ۱۲ شهریور می باشد (متوسط رس).

میوه پسته فندقی :

نوک میوه با پوست سبز خیلی کوتاه، رنگ پوست سبز در هنگام رسیدن میوه بنفش تیره و قرمز کم رنگ بوده و شکاف هایی روی پوست سبز دیدده می شود، وزن تر میوه با پوست سبز ۴۸/۲ گرم (متوسط)، وزن خشک پسته ۹۷۶/۰ گرم (متوسط)، طول پسته خشک ۲۴/۱۸ میلیمتر (کم)، عرض پسته خشک ۷۳/۱۱ میلیمتر (متوسط)، قطر پسته ۶۶/۱۱ میلیمتر (زیاد) تقریباً قطر و عرض پسته با هم مساوی است. شکل پسته خشک کروی است. موقعیت شکاف خوردن پوست استخوانی هم در طرف پشتی و هم در طرف شکمی هم اندازه بوده و وزن خشک مغز ۵۰۸/.گرم (متوسط) بافت پوست سبز متوسط و نیروی لازم جهت جدا کردن میوه از دم میوه متوسط می باشد. درصد وزنی پسته خشک به پسته تر با پوست ۳/۳۹%، رنگ رویی مغز ارغوانی و رنگ پوست استخوانی کرم می باشد.

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *