پسته کله قوچی

پسته کله قوچی با نام تجاری Jumbo

خصوصیات درخت پسته کله قوچی :

پسته کله قوچی : این رقم دارای قدرت رشد متوسط و عادت رشد گسترده می باشد. ارتفاع درخت ۵/۳۰۹ سانتیمتر (ارتفاع متوسط) و عرض تاج درخت ۳۲۳ سانتیمتر (عرض متوسط) است. این رقم یکی از ارقام مهم تجاری می باشد که بعد از اوحدی دومین رقم از نظر اهمیت و سطح زیرکشت است. قطر تنه آن ۴/۱۱ سانتیمتر یکی از ارقام با قطر تنه زیاد است.

گلدهی :

شروع گلدهی ۱۰ فروردین ماه (زودگل) مرحله تمام گل ۱۶ فروردین و طول دوره گلدهی ۱۳ روز است.

خصوصیات برگ:

درصد برگهای ساده ۵/۱۲% و درصد برگهای سه برگچه ای ۶/۱۵% (کمترین درصد در بین ارقام)، درصد برگهای چهار برگچه ای ۳/۲۰% (بیشترین درصد در بین ارقام)، درصد برگهای پنج برگچه ای ۵/۵۱% (بیشترین درصد در بین ارقام)، طول برگ ۲/۱۴۷ میلی متر (متوسط) عرض برگ ۷/۱۳۲ میلیمتر (کم)، طول برگچه انتهایی ۶۳/۶۷ میلیمتر (کوتاه)، عرض برگچه انتهایی ۹/۴۳ میلیمتر (کم)، شکل برگچه انتهایی تخم مرغی پهن بوده و طول دمبرگ ۴۱ میلیمتر (متوسط)است. رنگ برگ تیره تر از اوحدی می باشد.

جوانه گل پسته کله قوچی :

شکل جوانه گل کروی است.

خوشه میوه پسته کله قوچی :

طول خوشه میوه ۴/۱۰ سانتیمتر (کم) و عرض خوشه میوه ۲/۱۰ سانتیمتر (متوسط)، قطر دم خوشه ۲/۸ میلیمتر (متوسط)، تعداد انشعابات اولیه بطور متوسط ۹/۹ عدد (کم)، تعداد انشعابات ثانویه روی اولین انشعاب اولیه ۴/۱ عدد (کم)، خوشه دارای تراکم متوسط، وزن خوشه تر ۴/۵۳ گرم (کم)، تعداد پسته های خوشه ۴/۱۸ (کم)، وزن پسته خشک هر خوشه ۵۸/۱۸ گرم (کم)، درصد پسته های خندان ۲/۴۶% (متوسط)، درصد پسته های دهن بسته با مغز کامل ۷/۱۴% (متوسط)، درصد پسته های نیمه مغز ۳/۲۲% (زیاد)، درصد پسته های پوک با پوست ۱۳% (کم). دارای انس خندان ۴۹/۲۳ (نسبتاً کم) و انس مخلوط ۱۹/۲۴ (کم) است.

میوه دهی پسته کله قوچی :

تاریخ شروع رشد سریع جنین ۱ مرداد و زمان رسیدن میوه ها ۱۵ شهریور می باشد (متوسط رس).

میوه:

نوک میوه با پوست سبز خیلی کوتاه، رنگ پوست سبز در هنگام رسیدن میوه سرخ خاکستری بوده و شکاف خوردگی پوست سبز، وزن تر میوه با پوست سبز ۳ گرم (بیشترین وزن را در بین ارقام دارا می باشد.)، وزن پوست سبز ۱۸/۱ گرم (بیشترین وزن را در بین ارقام دارا می باشد)، وزن خشک پسته ۱۷/۱ گرم (زیاد)، طول پسته خشک ۱۳/۲۰ میلیمتر (زیاد)، عرض پسته خشک ۸۴/۱۲ میلیمتر (زیاد)، شکل پسته خشک کروی است. موقعیت شکاف خوردن پوست استخوانی هم در طرف پشتی و هم در طرف شکمی هم اندازه بوده و درجه خندانی پوست استخوانی خیلی زیاد است. وزن خشک مغز ۵۸۷/۰ گرم (متوسط تا زیاد) بافت پوست سبز متوسط و نیروی لازم جهت جدا کردن میوه از دم میوه متوسط می باشد. درصد وزنی پسته خشک به پسته تر با پوست ۸/۳۸% (خیلی کم)، رنگ رویی مغز سرخ خاکستری بوده و رنگ پوست استخوانی سفید با تیره گی متوسط است.

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *