نوشته‌ها

پروانه پوست خوار پسته ( کراش )

آفت پسته پروانه پوست خوار پسته ( کراش )

مشخصات آفت پروانه پوست خوار :

پروانه پوست خوار یا کرم پوست خوار پسته را در اصطلاح محلی (کراش) می نامند. میزبان این آفت اختصاصا پسته است. کراش یکی از آفاتی است که در چند سال اخیر در باغ های پسته استان کرمان طغیان نموده و ایجاد خسارت کرده است. این حشره در استان های کرمان، فارس، خراسان، اصفهان، یزد و سیستان و بلوچستان انتشار داشته و میزبان آن اختصاصا پسته می باشد. این حشره دارای ۲ نسل در سال می باشد. لارو های نسل اول و لارو های نسل دوم لارو های سنین مختلف در محل تغذیه تارهای نازکی تنیده و سبب چسبانیدن میوه ها به همدیگر می شوند. این تارها لارو های حشره را در برابر عوامل خارجی مصون نموده و از رسیدن سموم به لارو ها نیز میتواند جلوگیری نماید. طول دوره فعالیت لارو های سنین مختلف هر دو نسل در روی درختان پسته در حدود ۶ ماه به طول می انجامد و تغذیه لارو ها تا رسیدن محصول و چیدن آن ادامه دارد. زمستان گذرانی این حشره به صورت شفیره در لا به لای برگ های ریخته شده در پای درختان، لای پوستک های خشکیده تنه و یا در زیر کلوخه های زیر درختان سپری می گردد. پروانه های نر و ماده در اردیبهشت ماه از شفیره ها خارج شده و جفت گیری و سپس تخم گذاری می نمایند. تخم گذاری به صورت دسته ای و بر روی برگ و میوه پسته صورت می گیرد.

بیشتر بخوانید